VÅRA TJÄNSTER

WEBB

Keeps utvecklare har lång erfarenhet av att bygga hållbara lösningar för integrationer och affärslogik med fokus på bra prestanda, skalbarhet och underhållbarhet. VI levererar kod med väl genomtänkta strukturer och lämnar inget åt slumpen. Vi förstår vikten av och uppmuntrar ett starkt samarbete mellan utvecklare och designers för att era visioner och krav ska kunna realiseras på ett pragmatiskt och strukturerat sätt.

MOBIL

Mobilanpassade webbsidor kan göras näst intill oskiljbara från mobila appar. Skillnaden är att en app skrivs i samma språk som den mobila plattformen är utvecklad i (Android/iOS). Vi hjälper dig att välja den lösning som ger bäst prestanda och bäst passar era produkter och visioner. Oavsett om det gäller vidareutveckling av befintlig produkt eller nyutveckling, står vi trygga från koncept till färdig produkt.

SPRÅK, VERKTYG & RAMVERK

• Episerver   • #C   • .Net   • DevOps

• Javascript   • Python   • Bash

• Java   • IT infrastruktur   • JQuery

HTML    • Redis   • MongoDB

• Erlang   • Android/iOS   • CSS

UX

Hur får du dina användare hantera din produkt intuitivt och stanna kvar? Ett målgruppsanpassat gränssnitt sörjer för att ge användaren relevant information för att hjälpa hen vidare i en process. För många steg eller otydliga val kan innebära att användarupplevelsen (User Experience) försämras och användaren avbryter processen. Keep är mån om att designa och utforma utefter användbarhet och användarupplevelse. Vi hjälper er att tydliggöra syfte, mål, hur och vad som ska ske i interaktionen.

DESIGN

Oavsett om du vill utveckla ditt företags grafiska profil eller designa digitala gränssnitt, kan vi bygga upp en dedikerad, funktionell men framförallt tilltalande visuell design som stärker ditt varumärke. Med Keeps djupa produktionstekniska erfarenhet av både analog och digital design, säkerställer vi att designen är konsekvent och anpassat just för er plattform.

STYRKOR & KUNSKAPER

• Informationsdesign   • Branding

• Konceptutveckling   • Art Direction

• Retail   • Förpackningsdesign   

Trendstudier    • Logotyp

• Workshops & kreativa processer 

Kontakta oss!