VÅRA TJÄNSTER

WEBB

Keeps utvecklare har lång erfarenhet av att bygga hållbara lösningar för integrationer och affärslogik med fokus på bra prestanda, skalbarhet och underhållbarhet. Vi levererar kod med väl genomtänkta strukturer och lämnar inget åt slumpen. Vi förstår vikten av och uppmuntrar ett starkt samarbete mellan utvecklare och designers för att era visioner och krav ska kunna realiseras på ett pragmatiskt och strukturerat sätt.

MOBIL

Mobilanpassade webbsidor kan göras näst intill oskiljbara från mobila appar. Skillnaden är att en app skrivs i samma språk som den mobila plattformen är utvecklad i (Android/iOS). Vi hjälper dig att välja den lösning som ger bäst prestanda och bäst passar era produkter och visioner. Oavsett om det gäller vidareutveckling av befintlig produkt eller nyutveckling, står vi trygga från koncept till färdig produkt.

SPRÅK, VERKTYG & RAMVERK

• Episerver   • #C   • .Net   • DevOps

• Javascript   • Python   • Bash

• Java   • IT infrastruktur   • JQuery

HTML    • Redis   • MongoDB

• Erlang   • Android/iOS   • CSS